Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

Nie życz mi, proszę, spokojnej nocy, codziennie mam tak spokojną, że we śnie mogę umrzeć z nudów, życz mi w końcu niespokojnej i pełnej szaleństwa, takiej chcę nocy od ciebie...
— Piotr Adamczyk

December 20 2014

7425 cfa9
Reposted byDominique7Szczurekniemaproblemuspontaneousstillflexin

November 30 2014

0565 7487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
9017 5499
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

October 27 2014

0081 084f
Reposted fromtenderoni tenderoni viaszauklau szauklau
Reposted fromszauklau szauklau

October 13 2014

8895 ab61
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

September 28 2014

0651 58b2
Reposted byyouweresoscared youweresoscared

September 24 2014

Reposted byemiliaa03przewidywalnenienienie

March 26 2014

Reposted byMezameczekamnaciebieheycudzoziemkochemicalsisterpaulinaw2612

February 10 2014

Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted bypoprostukar0lina poprostukar0lina

January 27 2014

1829 42e0
Reposted byalaina alaina

January 17 2014

Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Edward Stachura
Reposted byfaun faun

December 07 2013

Czasami brak mi powietrza i wtedy wiem, że na chwilę o mnie zapomniałaś.
— Jacek Podsiadło
Reposted byredhead90Narniaaacoterie

November 11 2013

A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
Reposted bymadmatrixwhereIfaunnutt

November 07 2013

Ja zawsze radzę nowożeńcom: kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.
— papież Franciszek, mistrz !

November 03 2013

Dobrze jest się bać. To oznacza, że ciągle masz coś do stracenia. 
— Richard Webber
Reposted bynamelsidontcareiloveitveronica-oinsanedreamerveronica-oblaxkseoulkornelekniewychamowaneeChomikoveLovedagmarakpuella13maaartynnncherrytomorrowfabulous-lazyyoungheartsrunfreezawszecostakszyderamadouinflamedTakingControlschokoladehimmelveronettewrazliwajustmeandmyworldruthlessgame13banshewiolkiaksieznapogodnaniewiadomoocochodzinadzieniebe-beautifulimanizoolkievveellnaeliennpsychojunkietrue-blue-womanrecklesssajajaajtulipanowaposzukiwaszjustyhamadmatrixhwaiting

October 28 2013

Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, że aż z tej wielkiej tęsknoty nie mógłby zasnąć.
— Tove Jansson
Reposted byfaun faun

October 26 2013

Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— J. L. Wiśniewski
7973 7d46 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl